Turn-Key HVAC
 • DESIGN AND CONSULTANCY

  รังษีอีเล็คทริคทำงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศมาเป็นเวลากว่า 40 ปี เรามีประสบการณ์ในการทำงานหลายรูปแบบในหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีทีมงานครบถ้วนที่สามารถทำงานตั้งแต่ต้นจนจบได้ในตัวบริษัทเอง

  ดูวิดีโอเพิ่มเติม
  1
  VRF / VRV

  ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) หรือ VRV (Variable Refrigerant Volume) เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็น

  CHILLER

  ระบบปรับอากาศแบบ Chiller คือ เครื่องทำน้ำเย็น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ที่มีหน้าที่ในการผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ โดยใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายเทความเย็นจากตัวเครื่อง Chiller โดยชุดแลกเปลี่ยนความเย็นในระบบชิลเลอร์ เรียกว่า Evaporator เพื่อนำไปใช้กับโหลดที่ต้องการ

  SPLIT TYPE

  เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type หรือ แบบแยกส่วน เป็นแบบที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด โดยตัว Fancoil Unit (คอยล์เย็น) นั้นจะแยกไปติดตั้งภายนอกอาคารซึ่งจะแยกออกจากส่วนของตัว Condensing Unit (คอยล์ร้อน) และใช้การเดินท่อทองแดงระหว่างเครื่องที่แยกส่วนกัน

 • MACHINE SALE

  เราเป็นตัวแทนแต่งตั้งและเป็นผู้แทนจำหน่ายของเครื่องปรับอากาศ อะไหล่ และอุปกรณ์ระบบปรับอากาศหลากหลายยี่ห้อ การเป็นตัวแทนโดยตรงกับสินค้าที่ขายทำให้การติดต่อสื่อสารเรื่องข้อมมูลทางเทคนิคและการบริการหลังการขายเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ

 • INSTALLATION

  เราได้รับการรับรองการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเจ้าของผลิตภัณฑ์ ว่าติดตั้งได้ตรงตามมาตรฐานและสวยงาม

 • MAINTENANCE

  งานบำรุงรัษาระบบปรับอากาศเป็นงานที่สำคัญไม่แพ้งานออกแบบและติดตั้งที่มีคุณภาพ การประหยัดพลังงานและการยืดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการบำรุงรักษา

 • OVERHAUL

  ระบบปรับอากาศมีอายุการใช้งานของมันเอง บางระบบอาจล้าสมัยและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอีกต่อไป

 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  1 2
  GREEN BUILDING

  ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก การประหยัดพลังงานเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์รบกวนสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติน้อยลง การประหยัดพลังงานและการอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนจึงเป็นแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีระบบปรับอากาศ