Project Name :
โชว์รูมและสำนักงาน โตโยต้า เมืองชล
คุณกฤษณ์ พฤกษาธร
กรรมการผู้จัดการ
“ บริการอย่างมีมาตรฐาน ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ ”

การที่รังษีฯเข้ามาดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศโชว์รูม ก็มีการให้คำปรึกษาที่ดีทำให้เราคลายความกังวลไปมากครับ พอเห็นทีมวิศวกรทั้งทางผู้ออกแบบและทางรังษีฯทำงานร่วมกัน

สามารถวางแผนงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมืออาชีพ ก็ประทับใจมากครับ เรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงานทำได้อย่างมืออาชีพทีเดียวครับ